http://voice.dp.ua/
Пропозиції та зауваження щодо проекту рішення виконкому міської ради

“Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним виробничим підприємством Дніпродзержинської міської ради “Дніпродзержинськводоканал” та аналізу його регуляторного впливу

Уважно розглянувши проект рішення виконкому міської ради “Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним виробничим підприємством Дніпродзержинської міської ради “Дніпродзержинськводоканал” (далі - Проект) та аналіз його регуляторного впливу (далі - Аналіз), ДГЕО “Голос Природи” має наступні зауваження та коментарі до їх змісту:

1. Згідно Проекту, його мета полягає в “… забезпеченні стабільної роботи водопровідно-каналізаційного господарства міста шляхом приведення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення до розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво…”.
Результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради “Дніпродзержинськводоканал”(далі – Водоканал) за 2004 та перший квартал 2005 року Головним управлінням економіки виконкома показали, що Водоканал має багато різних можливостей скорочення собівартості своїх послуг, серед яких зменшення втрат води з водопровідних мереж, скорочення необґрунтованих витрат, зняття з балансу збиткових та малоприбуткових дочірніх підприємств та багато інших які були перераховані в звіті.
ДГЕО “Голос Природи” вважає, що спочатку необхідно усунути виявлені недоліки в роботі Водоканалу, а потім розглядати питання необхідності підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.

2. Ні в Проекті, ні в Аналізі немає обґрунтування розміру, на який пропонується підвищити тарифи на послуги водопостачання та водовідведення.
ДГЕО “Голос Природи” вважає, що необхідно проаналізувати, що включено до тарифів водопостачання та водовідведення, наскільки вони є економічно обгрунтованими та донести цю інформацію до споживачів.

3. Згідно п.1 Аналізу, “… підприємство отримує збитки і знаходиться на грані повної зупинки через значні борги за спожиті енергоносії…”. В міських засобах масової інформації (газета „Событие” - “Город остался без воды виноватым”, №25 (513) від 21.06.2006р.) повідомлялося, що Водоканал не має заборгованості за електроенергію, а тільки за покупну воду.
ДГЕО “Голос Природи” вважає, що необхідно пояснити, які енергоносії, окрім електроенергії, споживає Водоканал і за які він має значні заборгованості.

4. В п. 3 Аналізу пишеться: “В результаті прийняття запропонованого регуляторного акта очікується підвищення якості та належного забезпечення споживачів послугами з водопостачання та водовідведення …”. Підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення не обов’язково впливатиме в значній мірі на підвищення якості та належне забезпечення споживачів відповідними послугами.
ДГЕО “Голос Природи” вважає, що якщо від прийняття Проекту очікується підвищення якості послуг Водоканалу, то необхідно перерахувати, виконанням яких саме заходів ця мета буде досягнута.

5. В таблиці п.3 Аналізу вказано, що Водоканал отримає такі вигоди, як: “стабільна, беззбиткова робота … та своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії”. Стабільна робота Водоканалу в великій мірі залежить від стабільності подачі води від Аульського водопроводу (ДОКП “Облводоканал”), за яку Водоканал має значні борги і яка складає близько 60% в собівартості послуг водопостачання. В той час як витрати на електроенергію складають близько 7 % і посідають в структурі собівартості лише третє місце.
ДГЕО “Голос Природи” вважає, що в Аналізі краще більше уваги приділити стабільності платежів за покупну воду, а не енергоносіїв.

6. В таблиці п.3 Аналізу вказано, що держава отримає такі вигоди, як: “… стабільні надходження обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів”. Підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення обов’язково призведе до збільшення собівартості продукції, що виробляється на підприємствах міста, - це вплине на їх конкурентоздатність, внаслідок чого деякі з них, можливо, будуть змушені скоротити об’єми виробництва, або взагалі відмовляться від виробництва деяких видів продукції. Така ситуація негативно позначиться на платежах до державних бюджетів.
ДГЕО “Голос Природи” вважає, що підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення не обов’язково позитивно позначиться на платежах до держбюджетів.

7. В таблиці п.3 Аналізу в стовпці “Витрати” нічого не сказано про те, що внаслідок підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення збільшаться витрати з державного та місцевого бюджетів на утримання бюджетних організацій.

8. В таблиці п.3 Аналізу слід додати стовпець, де навести негативні приклади, що виникнуть внаслідок збільшення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.
ДГЕО “Голос Природи” вважає, що для об’єктивної оцінки впливу зростання тарифів необхідно в Аналізі перахувати прогнозовані негативні явища, що можуть мати місце після зростання тарифів.

9. Мета, що наведена в Проекті, відрізняється від мети, приведеної в п.4 Аналізу.

10. ДГЕО “Голос Природи” незрозуміло, що мається на увазі в п.5 Аналізу під виразом “альтернативним способом досягнення встановлених цілей”. Цей пункт необхідно переписати в більш зрозумілій формі.

11. В п.6 Аналізу наведено можливості, які виникнуть у Водоканала після прийняття Проекту. Дані можливості повторюють очікувані вигоди, які приведено в п.3. Очікувані вигоди і можливості - це різні речі.
ДГЕО “Голос Природи” вважає, що необхідно перерахувати, які саме конкретні заходи буде реалізовано на Водоканалі для досягнення поставлених цілей у разі прийняття рішення, а не можливості, які у нього з’являться.

12. В пункті 7 Аналізу вказано, що “У разі прийняття запропонованого регуляторного акта у місті, буде забезпечено відшкодування витрат підприємства-виробника послуг, що, в свою чергу, дозволить проводити реконструкцію діючого енергетичного обладнання, заміну водопровідних та каналізаційних мереж, які потребують значних капіталовкладень, у зв'язку з їх фізичним зносом.” Рішенням виконкому міської ради від 13.12.03р. № 712 “Про погодження обсягів витрат на здійснення капітальних вкладень з реконструкції і модернізації водопровідно-каналізаційних мереж міста на період 2003-2005 років” було погоджено вкладення грошових коштів на загальну суму 36 млн.грн протягом 2003 – 2005 років, та враховано їх на водопостачання та водовідведення. Однак керівництво Водоканалу не вживає дієвих заходів з упередження та скорочення наднормативних та неврахованих втрат води, про що йдеться мова в звіті перевірки фінансово-господарської діяльності Водоканалу Головним управлінням економіки виконкому.
ДГЕО “Голос Природи” вважає, що Водоканалу перш за все необхідно звітувати перед міською радою та споживачами за витрачені в минулому кошти на реконструкцію та модернізацію водопровідно-каналізаційних мереж міста в 2003-2005 роках. Це можна зробити на громадських слуханнях.

13. Досягнення поставлених в Аналізі цілей можливе не тільки за рахунок підвищення тарифів на відповідні послуги (як вказано в п.8 Аналізу), а за умов зменшення втрат води та енергії, підвищення енергоефективності та усунення інших недоліків, які були виявлені Головним управлінням економіки в ході проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Водоканалу.
ДГЕО “Голос Природи” вважає, що перш ніж приймати рішення про підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, необхідно усунути всі недоліки в роботі Водоканалу, що були виявлені в ході перевірки підприємства Головним управлінням економіки виконкому.

14. В п. 9 Аналізу сказано, що в тариф необхідно включити тільки економічно обгрунтовані витрати, але включати до тарифу економічно необгрунтовані витрати заборонено законодавством.
ДГЕО “Голос Природи” вважає, що державні та місцеві органи влади повинні забезпечити прозорість процесу формування тарифів та недопустити включення до тарифів економічно необгрунтованих витрат.

15. В п. 13 Аналізу немає конкретних кількісних показників.
ДГЕО “Голос Природи” вважає, що в п.13 необхідно включити конкретні показники зменшення енергоємності на одиницю продукції, підвищення енергоефективності, а також зменшення витоків з водопровідно-каналізаційних мереж, об’ємів водоспоживання, оскільки саме від цього в великій мірі буде залежати стабільна, беззбиткова робота підприємства, своєчасні розрахунки за спожиті енергоресурси і покупну воду, зростання якості послуг та ін.

Опубліковано 06.07.2006