Оголошення
Підписка на електронний бюлетень


Підписавшись, ви будете отримувати анонси подій, майбутніх акцій, новини

Фінансова підтримка

 Зробіть благодійне пожертвування через online-платіж на рахунок організації

 

 

Ваша фінансова допомога дає нам можливість діяти !

Актуальні новини та події
Інформаційні партнери

 

 

Facebook

Рекомендуємо відео

«Вредные выбросы». Почему они вредны

 

RU  EN
Події
Зауваження Дніпродзержинської громадської екологічної організації (ДГЕО) «Голос Природи» щодо Комплексної програми з енергозбереження м. Дніпродзержинська на 2007-2010 рр. (Далі - Програма) вцілому:

 

1. Комплексна програма енергозбереження на 2007-2010 рр. (далі – Програма) має декларативно-рекомендаційний характер:

a) основні цілі Програми є декларативними, не містять кількісних показників по яких можна було б оцінити ефективність виконання Програми;

b) основні шляхи досягнення цілей не відповідають заходам запланованим в межах Програми. Зокрема, у Програмі відсутні заходи щодо наступних шляхів: надання або визнання енергозбереження пріоритетним напрямком розвитку; створення організаційно-правової бази енергозбереження на рівні міста; створення вимог, які стимулюють енергозбереження; удосконалення ринкових механізмів, які сприяють підвищенню ефективності використання паливо-енергетичних ресурсів. Серед наведених у Програмі шляхів немає таких як, реконструкція та ремонт існуючого обладнання, що дивно, оскільки більшість заходів Програми відносяться саме до таких заходів;

c) основний показник прийнятий у Програмі для характеристики сучасного стану енергоспоживання та динаміки зміни енергоспоживання по рокам – Використання паливо-енергетичних ресурсів у місті – не відображає реальної ситуації, оскільки залежить від багатьох факторів (перебої теплопостачання, нестача паливо-енергетичних ресурсів (ПЕР), зменшення та збільшення об’ємів виробництва продукції, кліматичних умов та інших).

2. Програма не враховує досвід впровадження попередніх програм енергозбереження 2001-2003 та 2003-2005 років, а саме такі аспекти:

a) брак бюджетних коштів на виконання заходів з енергозбереження (у 2001-2003 роках з бюджету на виконання заходів з енергозбереження було виділено 4,9 % коштів від запланованих, у 2003-2005 роках на аналогічні заходи було виділено 6,18 % коштів від запланованих);

b) результати вже впроваджених проектів та заходів з енергозбереження (наприклад, пілотний проект зі встановлення лічильників води, тепла та регуляторів з опалення у житловому будинку по вул. Бурхана, встановлення лічильників тепла у чотирьох Лівобережних школах та інші);

c) проблеми, які негативно позначилися на виконанні попередніх програм з енергозбереження (недосконалість нормативно-правової бази, відсутність об’єктивних даних щодо споживання ПЕР, інші).

3. Програма не враховує основні проблеми, щодо енергозбереження на підприємствах, що надають послуги централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення і не передбачає заходів щодо їх аналізу та вирішення, а саме:

a) витрати на електричну енергію в структурі собівартості послуг, що надає КП „Дніпродзержинськводоканал”, становлять близько 7 %. Найбільшу питому вагу у структурі собівартості (майже 60 %) становить покупна вода, невраховані витрати та втрати якої становлять майже 50 % (і ці втрати мають стійку тенденцію до зростання). Не зважаючи на це в межах Програми, „планується застосовування енергозберігаючих технологій, які, у першу чергу, дозволятимуть скоротити споживання електричної енергії”;

b) при підготовці Програми не бралися до уваги програми енергозбереження прийняті на підприємствах та аналіз їх виконання. Під час зустрічі 2 березня 2007 року з розробником Програми (п. Коротін С.В.) нам відповіли що вони не мають інформації щодо прийнятих на підприємствах програм енергозбереження та їх виконанні;

c) майже всі заходи заплановані в межах Програми передбачають фінансування з міського бюджету. Однак при обґрунтуванні підвищення тарифів, наприклад, на послуги централізованого водопостачання та водовідведення Головним управлінням економіки у Регуляторному акті писалося що, після підвищення тарифів підприємство „матиме можливість у повному обсязі вживати комплексні заходи щодо енергозбереження, ...., реконструкції і модернізації водопровідно-каналізаційних мереж”. Теж саме стосується і підприємств централізованого теплопостачання. Не зрозуміло чому після підвищення тарифів до рівня „економічно обґрунтованих” майже всі заходи з енергозбереження передбачають фінансування з міського бюджету?

d) по ряду підприємств, зокрема ВАТ „ДДТЕЦ”, ТОВ „Теплосервіс”, взагалі відсутні будь які заходи з енергозбереження;

e) більшість запланованих заходів з енергозбереження будуть реалізовуватися на цих підприємствах тільки протягом 2007-2008 років: на КП „Дніпродзержинськтепломережі” у 2009-2010 роках не передбачається впровадити жодного заходу з енергозбереження.

Пропозиції щодо тексту Програми вцілому:

1. Поставити конкретні, обчислюємі, реалістичні, визначені в часі та місці цілі. Скоригувати поставлені цілі, шляхи та заплановані заходи на відповідність один одному;

2. Використати у Програмі показник питомих витрат ПЕР на одиницю продукції по різних галузях народного господарства в місті. Цей показник не залежить від перебоїв теплопостачання, нестачі ПЕР, зменшення та збільшення об’ємів виробництва продукції та інших факторів і дає можливість реально оцінити енергоємність різних галузей виробництва та ефективність роботи з енергозбереження;

3. Визначити пріоритетними наступні заходи:

активне впровадження адміністративно-організаційних заходів – ці заходи відносяться до категорії маловитратних, є спільними для всіх підприємств і при „порівняно незначному обсязі фінансових витрат дозволяють досягти значних результатів”. На жаль, в попередніх програмах робота в цьому напрямку була суто декларативною;

розвиток системи комерційного обліку споживання ПЕР – ці заходи є обов’язковими при розробці чи виконанні будь-яких заходів з енергозбереження і мають також певний економічний ефект;

4. Передбачити, з метою одержання достовірної інформації та оцінки потенційних можливостей зменшення втрат води та енергії, обов’язкове проведення енергетичного аудиту на підприємствах, що надають послуги центрального опалення, водопостачання та водовідведення.

Далі питання, зауваження та пропозиції організації «Голос Природи» по тексту Програми червоним кольором з позначкою ГП

cкачати Програму тут


Опубліковано 19.03.2007
2532 переглядів | для друку